مناسبات

بازرگانی اقبال شهادت امیر مومنان علی(ع) را برهمه شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماید.

  شب قدر فرصتی است برای بیدار شدن وگرنه بیدار ماندن را خوب از پسش بر می آییم این منم

ادامه مطلب
Toggle This