فن آوری کانتینوا

فن آوری کانتینوا

صنعت سرامیک دنیا توجه خود را بر یک فناوری نوآورانه در تولید کاشی متمرکز می کند

در هنگام برگزاری نمایشگاهای Qualicer و Cevisama (۲۰۰۴) ،Continua توجه تولید کنندگان سرامیک دنیا را به خود جلب کرد. به دنبال Twinpress و Monolithos ،Continua گسترة وسیع فناوریهای تولیدکاشی برسلانی را کامل می کند. برخلاف سامانه (سیستم)های تغذیة پرس متداول، Continua (ارائه و بهره برداری شده در پائیز ۲۰۰۳) تولیدپذیری بالا (۱) را با انعطاف پذیری ممتاز ترکیب می سازد. این کار با فناوری ای ممکن شده است که اجازه می دهد هم جنبه های زیبائی و هم سایز کاشی اصلاح شوند. سامانة نوآورانة متراکم کردن پودر، عملِ تزئین را هم روی سطح و هم در کل (تمام بدنه، full body) انجام می دهد. تصادفی کردن (۲) تزئین باعث می شود که هر کاشی به طور مطلق منحصر به فرد باشد؛ هم چنان که در طبیعت به چشم می خورد. علاوه بر آن، بهبودهای به دست آمده در سامانه های مرسومِ پر کردنِ پرس، خروجی پرس را سرعت داده است و باعث انعطاف پذیری بیشتر خط تولید گردیده است. بنابراین،تولید اسلبهای بزرگ ممکن می شود که می توان آنها را بعداً به هر سایز مطلوب کاهش داد.
کانتینوا کاشی هائی با اثرهای تمام بدنه تولید می کند و تولید کننده را در چهارچوب هندسی خاصی محدود نمی کند و از طرف دیگر، مشکلات باز-اختلاط (۳) پودر و تعریف نامناسب (۴) اثر (افکت)ها را حذف می نماید. این نتایـج با نشاندن بستری پـیوسته از پودراسپری درایر شده روی تسمة کانوایر و با اثرهای دلخواه حاصل می شوند. سپس تسمه، این بستر را به داخلِ متراکم کنندة PCR (ساخته شده از دو تسمه که باریک می شوند تا پودر را پرس کنند) هدایت می کند تا نواری پیوسته و متراکم شده به دست آید که از نظر دانسیته و استحکام خمشی قابل مقایسه با کالای پیش-پرس شده در فناوری Twin Press است. به علاوه، به دلیل حذف شدنِ چهارچوب، تولید کنندگان مشکلِ تکرار الگو ندارند. در این مرحله، کالای پیش متراکم شده نمی تواند به عنوان یک کاشی به کار رود و به فرآیند پرس کاری دومی نیاز دارد.

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از آن جا که در این روش یک نوار پیوسته وجود دارد، بنابراین می تواند به قطعه (اسلب slab)های کوچکتر تقسیم شود. همچنان که اسلب ها به قالب یک پرس پائین رونده وارد می شوند، به صورتی که در خطوط توئین پرس استاندارد به طور عادی اجراء می شود، یک ماشین برش TPV نصب شده است که پس از متراکم کنندة PCR قرار دارد. TPV نوار را موازی با جهتِ تغذیه برش می دهد و آن را در زوایای راست (قائمه) می برد. این کار به طور پـیوسته و بدون نیاز به متوقـف ساختن نوار انجام می شود

◄ پانوشت ها و توضیح مترجم:

۱- High productivity

۲- Randomization

۳- Re-mixing

۴- Poor definition – مشخص نبودن کافی اثرها بر روی کاشی و در نتیجه محو بودن طرح. برای نمونه، وقتی که رگه ها، پرک (فلیک)ها، نحوة توزیع گرانول های رنگی و اثر (افکت)های دیگر به طور واضح به چشم نیایند.
۵- مشابه کارخانه های تولید شیشة پنجره، به دلیل این که نوار در حال حرکت است، دستگاه برش TPV باید با «سرعت» و «زوایه»ای دقیق و محاسبه شده که بستگی به سرعت حرکت و پهنای نوار دارد، رو به جلو و به طور مورب حرکت کند تا نوار با زوایة قائمه برش داده شود.

برچسب ها
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بیان کنید

Toggle This