فرآورده‌هاي سراميکي

فرآورده‌هاي سراميکي

اين فرآورده‌ها را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم کرد:

سراميک­هاي سنتي: سيمان­هاي هيدورليکي سفالينه‌ها، چيني‌‌ها و کاشي‌ها،ساينده‌هاي سيلسيم کاربيدي

سراميک­هاي نوين: اين دسته براي جوابگوئي به نيازهاي مخصوص مانند مقاومت حرارتي بيشتر، خواص مکانيکي بهتر و خواص الکتريکي ويژه و مقاومت شيميايي افزونتر به وجود آورده‌اند.

گروهي از انواع اين نوع سراميک­ها عبارتنداز:

سراميک­هاي اکسيدي خالص با ساختماني يکنواخت: به عنوان اجزاء الکتريکي با ديرگداز بکار مي‌روند

سراميک­هاي الکترواپتيکي (الکترونيکي– نوري): برای تبدیل علائم الکتريکي به نوري بکار میروند

سراميک­هاي مغناطيسي: اين مواد اساس واحدهاي حافظه مغناطيسي را در کامپيوترهاي بزرگ تشکيل مي‌دهند.

سراميک­هاي نيتريدي: مانند نيتريد آلومينيوم که بسيار ديرگدازبوده واستحکام خوبي در درجه حرارت­هاي بالا دارند

برچسب ها
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بیان کنید

Toggle This