بازرگانی اقبال شهادت امیر مومنان علی(ع) را برهمه شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماید.

بازرگانی اقبال شهادت امیر مومنان علی(ع) را برهمه شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماید.

 

شب قدر فرصتی است برای بیدار شدن وگرنه بیدار ماندن را خوب از پسش بر می آییم


این منم بیدار از هول گناه

این منم بر آسمان شب نگاه

این منم از راه دور افتاده ای

رایگان عمر خود از کف داده ای

این منم از دست غفلت ها اسیر

ای خدای مهربان دستم بگیر

التماس دعا

برچسب ها
اشتراک گذاری
Toggle This